Ashtami 2014
 
 
Amavasai 2015 / Pournami 2015 / Pradosham 2015 / Karthigai 2015 / Ashtami 2015 / Navami 2015
 

Amavasai 2014 / Pournami 2014 / Pradosham 2014 / Karthigai 2014 / Ashtami 2014 / Navami 2014
Year - 2014 Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami
January Jan
01 Wednesday
30 Thursday
Jan
15 Wednesday
Jan
13 Monday
28 Tuesday
Jan
11 Saturday
Jan
08 Wednesday
24 Friday
Jan
09 Thursday
25 Saturday
February Feb
28 Friday
Feb
14 Friday
Feb
12 Wednesday
27 Thursday
Feb
07 Friday
Feb
07 Friday
22 Saturday
Feb
08 Saturday
23 Sunday
March Mar
01 Saturday
30 Sunday
Mar
6 Sunday
Mar
14 Friday
28 Friday
Mar
07 Friday
Mar
08 Saturday
24 Monday
Mar
09 Sunday
25 Tuesday
April Apr
28 Tuesday
Apr
14 Monday
Apr
12 Saturday
26 Saturday
Apr
03 Thursday
30 Wednesday
Apr
07 Monday
22 Tuesday
Apr
08 Tuesday
23 Wednesday
Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami
May May
28 Wednesday
May
14 Wednesday
May
12 Monday
26 Monday
May
28 Wednesday
May
07 Wednesday
21 Wednesday
May
08 Thursday
22 Thursday
June Jun
26 Thursday
Jun
12 Thursday
Jun
10 Tuesday
24 Tuesday
Jun
24 Tuesday
Jun
05 Thursday
20 Friday
Jun
06 Friday
21 Saturday
July Jul
26 Saturday
Jul
12 Saturday
Jul
10 Thursday
24 Thursday
Jul
21 Monday
Jul
05 Saturday
19 Saturday
Jul
06 Sunday
20 Sunday
August Aug
25 Monday
Aug
10 Sunday
Aug
08 Friday
22 Friday
Aug
18 Monday
Aug
03 Sunday
17 Sunday
Aug
04 Monday
18 Monday
Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami
September Sep
23 Tuesday
Sep
08 Monday
Sep
06 Saturday
21 Sunday
Sep
14 Sunday
Sep
02 Tuesday
16 Tuesday
Sep
03 Wednesday
17 Wednesday
October Oct
23 Thursday
Oct
08 Wednesday
Oct
06 Monday
21 Tuesday
Oct
11 Saturday
Oct
01 Wednesday
16 Thursday
Oct
02 Thursday
17 Friday
November Nov
22 Saturday
Nov
06 Thursday
Nov
04 Tuesday
20 Thursday
Nov
07 Friday
Nov
14 Friday
29 Saturday
Nov
01 Saturday
15 Saturday
December Dec
21 Sunday
Dec
06 Saturday
Dec
04 Thursday
19 Friday
Dec
05 Friday
Dec
14 Sunday
29 Monday
Dec
15 Monday
30 Tuesday


 
 
 
Amavasai 2014 / Pournami 2014 / Pradosham 2014 / Karthigai 2014 / Ashtami 2014 / Navami 2014
 

Amavasai 2014 / Pournami 2014 / Pradosham 2014 / Karthigai 2014 / Ashtami 2014 / Navami 2014
Year - 2014 Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami
January Jan
01 Wednesday
30 Thursday
Jan
15 Wednesday
Jan
13 Monday
28 Tuesday
Jan
11 Saturday
Jan
08 Wednesday
24 Friday
Jan
09 Thursday
25 Saturday
February Feb
28 Friday
Feb
14 Friday
Feb
12 Wednesday
27 Thursday
Feb
07 Friday
Feb
07 Friday
22 Saturday
Feb
08 Saturday
23 Sunday
March Mar
01 Saturday
30 Sunday
Mar
6 Sunday
Mar
14 Friday
28 Friday
Mar
07 Friday
Mar
08 Saturday
24 Monday
Mar
09 Sunday
25 Tuesday
April Apr
28 Tuesday
Apr
14 Monday
Apr
12 Saturday
26 Saturday
Apr
03 Thursday
30 Wednesday
Apr
07 Monday
22 Tuesday
Apr
08 Tuesday
23 Wednesday
Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami
May May
28 Wednesday
May
14 Wednesday
May
12 Monday
26 Monday
May
28 Wednesday
May
07 Wednesday
21 Wednesday
May
08 Thursday
22 Thursday
June Jun
26 Thursday
Jun
12 Thursday
Jun
10 Tuesday
24 Tuesday
Jun
24 Tuesday
Jun
05 Thursday
20 Friday
Jun
06 Friday
21 Saturday
July Jul
26 Saturday
Jul
12 Saturday
Jul
10 Thursday
24 Thursday
Jul
21 Monday
Jul
05 Saturday
19 Saturday
Jul
06 Sunday
20 Sunday
August Aug
25 Monday
Aug
10 Sunday
Aug
08 Friday
22 Friday
Aug
18 Monday
Aug
03 Sunday
17 Sunday
Aug
04 Monday
18 Monday
Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami
September Sep
23 Tuesday
Sep
08 Monday
Sep
06 Saturday
21 Sunday
Sep
14 Sunday
Sep
02 Tuesday
16 Tuesday
Sep
03 Wednesday
17 Wednesday
October Oct
23 Thursday
Oct
08 Wednesday
Oct
06 Monday
21 Tuesday
Oct
11 Saturday
Oct
01 Wednesday
16 Thursday
Oct
02 Thursday
17 Friday
November Nov
22 Saturday
Nov
06 Thursday
Nov
04 Tuesday
20 Thursday
Nov
07 Friday
Nov
14 Friday
29 Saturday
Nov
01 Saturday
15 Saturday
December Dec
21 Sunday
Dec
06 Saturday
Dec
04 Thursday
19 Friday
Dec
05 Friday
Dec
14 Sunday
29 Monday
Dec
15 Monday
30 Tuesday


 
 
 
Amavasai 2013 / Pournami 2013 / Pradosham 2013 / Karthigai 2013 / Ashtami 2013 / Navami 2013
 

Amavasai 2013 / Pournami 2013 / Pradosham 2013 / Karthigai 2013 / Ashtami 2013 / Navami 2013
Year - 2013 Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami
January Jan
11 Friday
Jan
26 Saturday
Jan
09 Wednesday
24 Thursday
Jan
21 Monday
Jan
05 Saturday
19 Saturday
Jan
06 Sunday
20 Sunday
February Feb
09 Saturday
Feb
25 Monday
Feb
08 Friday
23 Saturday
Feb
17 Sunday
Feb
03 Sunday
18 Monday
Feb
04 Monday
19 Tuesday
March Mar
11 Monday
Mar
27 Wednesday
Mar
09 Saturday
24 Sunday
Mar
17 Sunday
Mar
05 Tuesday
19 Tuesday
Mar
05 Tuesday
20 Wednesday
April Apr
10 Wednesday
Apr
25 Thursday
Apr
07 Sunday
23 Tuesday
Apr
13 Saturday
Apr
03 Wednesday
18 Thursday
Apr
04 Thursday
19 Friday
Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami
May May
09 Thursday
May
24 Friday
May
07 Tuesday
22 Wednesday
May
10 Friday
May
02 Thursday
18 Saturday
May
03 Friday
19 Sunday
June Jun
08 Saturday
Jun
23 Sunday
Jun
06 Thursday
21 Friday
Jun
07 Friday
Jun
01 Saturday
16 Sunday
Jun
02 Sunday
17 Monday
July Jul
07 Sunday
Jul
22 Monday
Jul
05 Friday
20 Saturday
Jul
03 Wednesday
04 Thursday
Jul
16 Tuesday
30 Tuesday
Jul
01 Monday
17 Wednesday
31 Wednesday
August Aug
06 Tuesday
Aug
20 Tuesday
Aug
04 Sunday
18 Sunday
Aug
27 Tuesday
Aug
14 Wednesday
28 Wednesday
Aug
15 Thursday
29 Thursday
Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami
September Sep
05 Thursday
Sep
19 Thursday
Sep
02 Monday
17 Tuesday
Sep
24 Tuesday
Sep
12 Thursday
27 Friday
Sep
13 Friday
28 Saturday
October Oct
04 Friday
Oct
18 Friday
Oct
02 Wednesday
16 Wednesday
Oct
21 Monday
Oct
12 Saturday
27 Sunday
Oct
13 Sunday
28 Monday
November Nov
03 Sunday
Nov
17 Tuesday
Nov
01 Friday
15 Friday
Nov
17 Sunday
Nov
10 Sunday
25 Monday
Nov
11 Monday
26 Tuesday
December Dec
02 Monday
Dec
16 Monday
Dec
14 Saturday
30 Monday
Dec
15 Sunday
Dec
09 Monday
25 Wednesday
Dec
10 Tuesday
26 Thursday


 
 
 
Amavasai 2012 / Pournami 2012 / Pradosham 2012 / Karthigai 2012 / Ashtami 2012 / Navami 2012
 

Amavasai 2012 / Pournami 2012 / Pradosham 2012 / Karthigai 2012 / Ashtami 2012 / Navami 2012
Year - 2012 Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami
January Jan
22 Sunday
Jan
8 Sunday
Jan
6 Friday
20 Friday
Jan
5 Thursday
Jan
1 Sunday
16 Monday
31 Tuesday
Jan
2 Monday
17 Tuesday
February Feb
21 Tuesday
Feb
7 Tuesday
Feb
5 Sunday
19 Sunday
Feb
1 Wednesday
28 Tuesday
Feb
14 Tuesday
Feb
1 Wednesday
15 Wednesday
March Mar
22 Thursday
Mar
8 Thursday
Mar
6 Tuesday
20 Tuesday
Mar
27 Tuesday
Mar
1 Thursday
15 Thursday
30 Friday
Mar
2 Friday
16 Friday
31 Saturday
April Apr
20 Friday
Apr
6 Friday
Apr
4 Wednesday
18 Wednesday
Apr
23 Monday
Apr
13 Friday
29 Sunday
Apr
14 Saturday
30 Monday
Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami
May May
20 Sunday
May
5 Saturday
May
3 Thursday
18 Friday
May
20 Sunday
May
13 Sunday
28 Monday
May
14 Monday
29 Tuesday
June Jun
19 Tuesday
Jun
4 Monday
Jun
2 Saturday
16 Saturday
Jun
17 Sunday
Jun
11 Monday
27 Wednesday
Jun
12 Tuesday
28 Thursday
July Jul
18 Wednesday
Jul
3 Tuesday
Jul
1 Sunday
16 Monday
Jul
14 Saturday
Jul
11 Wednesday
26 Thursday
Jul
12 Thursday
27 Friday
August Aug
17 Friday
Aug
1 Wednesday
31 Friday<
Aug
15 Wednesday
29 Wednesday
Aug
10 Friday
Aug
9 Thursday
24 Friday
Aug
11 Saturday
25 Saturday
Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami
September Sep
15 Saturday
Sep
29 Saturday
Sep
13 Thursday
27 Thursday
Sep
7 Friday
Sep
8 Saturday
23 Sunday
Sep
9 Sunday
24 Monday
October Oct
14 Sunday
15 Monday
Oct
29 Monday
Oct
13 Saturday
27 Saturday
Oct
4 Thursday
31 Wednesday
Oct
8 Monday
22 Monday
Oct
9 Tuesday
23 Tuesday
November Nov
13 Tuesday
Nov
28 Wednesday
Nov
11 Sunday
25 Sunday
Nov
27 Tuesday
Nov
6 Tuesday
20 Tuesday
Nov
7 Wednesday
21 Wednesday
December Dec
12 Wednesday
13 Thursday
Dec
28 Friday
Dec
11 Tuesday
25 Tuesday
Dec
25 Tuesday
Dec
6 Thursday
20 Thursday
Dec
7 Friday
21 Friday


 
 
 
Amavasai 2011 / Pournami 2011 / Pradosham 2011 / Karthigai 2011 / Ashtami 2011 / Navami 2011
 

Amavasai 2011 / Pournami 2011 / Pradosham 2011 / Karthigai 2011 / Ashtami 2011 / Navami 2011
Year - 2011 Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami
January Jan
3 Monday
4 Tuesday
Jan
19 Wednesday
Jan
1 Saturday
17 Monday
31 Monday
Jan
15 Saturday
Jan
12 Wednesday
26 Wednesday
Jan
13 Thursday
27 Thursday
February Feb
2 Wednesday
Feb
18 Friday
Feb
16 Wednesday
Feb
11 Friday
Feb
11 Friday
25 Friday
Feb
12 Saturday
26 Saturday
March Mar
4 Friday
Mar
19 Saturday
Mar
2 Wednesday
17 Thursday
31 Thursday
Mar
10 Thursday
Mar
12 Saturday
26 Saturday
Mar
13 Sunday
27 Sunday
April Apr
3 Saturday
Apr
17 Sunday
Apr
15 Friday
30 Saturday
Apr
7 Thursday
Apr
11 Monday
25 Monday
Apr
12 Tuesday
26 Tuesday
Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami
May May
2 Monday
May
17 Tuesday
May
15 Sunday
30 Monday
May
4 Wednesday
31 Tuesday
May
10 Tuesday
25 Wednesday
May
11 Friday
26 Friday
June Jun
1 Wednesday
30 Thursday
Jun
15 Wednesday
Jun
13 Monday
28 Tuesday
Jun
28 Tuesday
Jun
9 Thursday
23 Thursday
Jun
10 Friday
24 Friday
July Jul
1 Friday
30 Saturday
Jul
14 Thursday
Jul
12 Tuesday
28 Thursday
Jul
25 Monday
Jul
8 Friday
23 Saturday
Jul
9 Saturday
24 Sunday
August Aug
28 Sunday
Aug
13 Saturday
Aug
11 Thursday
26 Friday
Aug
21 Sunday
Aug
6 Saturday
21 Sunday
Aug
7 Sunday
22 Monday
Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami
September Sep
26 Monday
27 Tuesday
Sep
12 Monday
Sep
9 Friday
25 Sunday
Sep
18 Sunday
Sep
5 Monday
20 Tuesday
Sep
6 Tuesday
21 Wednesday
October Oct
26 Wednesday
Oct
11 Tuesday
Oct
9 Sunday
24 Monday
Oct
15 Saturday
Oct
4 Tuesday
20 Thursday
Oct
5 Wednesday
21 Friday
November Nov
24 Thursday
Nov
10 Thursday
Nov
8 Tuesday
23 Tuesday
Nov
11 Friday
Nov
3 Thursday
18 Friday
Nov
4 Friday
19 Saturday
December Dec
24 Saturday
Dec
10 Saturday
Dec
7 Wednesday
22 Thursday
Dec
9 Friday
Dec
2 Friday
18 Sunday
Dec
3 Saturday
18 Sunday


 

 

Amavasai 2010 / Pournami 2010 / Pradosham 2010 / Karthigai 2010 / Ashtami 2010 / Navami 2010
 
             
  Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami
Year - 2010            
Month
             
January 15 Friday 30 Saturday 12 Tuesday 8 Friday 9 Saturday
  27 Wednesday 23 Saturday 24 Sunday
 
February 14 Sunday 28 Sunday 11 Thursday 21 Sunday 6 Saturday 7 Sunday
  22 Monday 23 Tuesday
 
March 15 Monday 30 Tuesday 13 Saturday 20 Saturday 8 Monday 9 Tuesday
  23 Tuesday 24 Wednesday
 
April 14 Wednesday 28 Wednesday 11 Sunday 17 Saturday 7 Wednesday 8 Thursday
  26 Monday 22 Thursday 23 Friday
 
May 13 Thursday 27 Thursday 11 Tuesday 14 Friday 6 Thursday 7 Friday
  21 Friday 22 Saturday
 
June 12 Saturday 26 Saturday 24 Thursday 10 Thursday 5 Saturday 6 Sunday
  19 Saturday 20 Sunday
             
July 11 Sunday 25 Sunday 4 Sunday 8 Thursday 5 Monday 6 Tuesday
  9 Friday 19 Monday 20 Tuesday
             
August 9 Monday 24 Tuesday 7 Saturday 4 Wednesday 3 Tuesday 4 Wednesday
  22 Sunday 31 Tuesday 17 Tuesday 18 Wednesday
             
September 8 Wednesday 23 Thursday 20 Monday 28 Tuesday 2 Thursday 2 Thursday
  15 Wednesday 16 Thursday
             
October 7 Thursday 22 Friday 5 Tuesday 25 Monday 1 Friday 2 Saturday
  20 Wednesday 15 Friday 16 Saturday
  31 Sunday
           
November 21 Sunday 3 Wednesday 21 Sunday 14 Sunday 15 Monday
  19 Friday 29 Monday 30 Tuesday
 
December 5 Sunday 21 Tuesday 3 Friday 18 Saturday 14 Tuesday 15 Wednesday
      18 Saturday   28 Tuesday 29 Wednesday