Tamil Festivals 2018


Tamil Festivals List 2018


Month Date Festivals
Maadham Thedhi Pandigai
January 13 - Friday Bogi Pandigai
  14 - Saturday Pongal Pandigai
  15 - Sunday Maattu Pongal
  16 - Monday Uzhavar Thirunal / Kaanum Pongal
  16 - Monday Thai Amavasai
  17 - Tuesday Thai Kiruthigai
  17 - Tuesday Radha Sapthami
  31 - Tuesday Thai Poosam
     
February 13 - Monday Sivarathiri
     
March 01 - Wednesday Maasi Magam
  25 - Saturday Rama Navami
  31 - Friday Panguni Uthiram / Hanuman Jayanthi
     
April 14 - Friday Tamil Puthandu
  18 - Tuesday Akshaya Thirithiyai
  20 - Thursday Sankara Jayanthi
  21 - Friday Ramanjuja Jayanthi
  28 - Friday Narasimha Jayanthi
  30 - Sunday Chitra Pournami / Budha Poornima
     
May 04 - Thursday Agni Natchathiram Thuvakkam
  28 - Sunday Agni Natchathiram Mudivu
     
June 20 - Tuesday Aani Uthira Dharisanam
     
July 27 - Thursday Vijaya Dasami
     
August 03 - Thursday Aadiperuku Vizha
  06 - Sunday Aadi Kiruthigai
  11 - Friday Aadi Amavasai
  13 - Sunday Aadi Pooram
  14 - Monday Naaga Chathurthi
  15 - Tuesday Naaga Panjami / Garuda Panjami
  24 - Thursday Varalakshmi Viradham
  26 - Saturday Aavani Avittam
     
September 13 - Wednesday Vinayagar Chathurthi
     
October 08 - Sunday Mahalaya Amavasai
  10 - Tuesday Navarathiri Poojai Arambam
  15 - Sunday Durga Poojai
  17 - Tuesday Durgashtami
  18 - Wednesday Ayudha Poojai
  18 - Wednesday Saraswathi Poojai
  19 - Thursday Vijaya Dasami
     
November 06 - Monday Deepavali
  07 - Tuesday Lakshmi Poojai
  13 - Monday Soora Samharam
  23 - Thursday Karthigai Deepam
 
 

Tamil Festivals List 2017


Month Date Festivals
Maadham Thedhi Pandigai
January 08 - Sunday Vaigunta Ekadasi
  11 - Wednesday Aaruthra Dharisanam
  13 - Friday Bogi Pandigai
  14 - Saturday Pongal Pandigai
  15 - Sunday Maattu Pongal
  16 - Monday Uzhavar Thirunal
  17 - Tuesday Thiyagabrahma Aaradhanai
  27 - Friday Thai Amavasai
     
February 03 - Friday Radhasapthami
  09 - Thursday Thaipoosam
  24 - Friday Maha Sivarathiri
     
March 13 - Monday Holi Festival
  14 - Tuesday Kaaradaiyan Nonbu
  29 - Wednesday Telugu New Year
     
April 05 - Wednesday Ramanavami
  09 - Sunday Panguni Uthiram
  14 - Friday Tamil New Year
  29 - Saturday Akashaya Thirithiyai
  30 - Sunday Srimath Sankara Jayanthi
     
May 04 - Thursday Agni Natchathiram Thuvakkam
  05 - Friday Vaasavi Jayanthi
  07 - Sunday Meenakshi Thirukalyanam
  09 - Tuesday Kallazhagar Yedhirsevai
  10 - Wednesday Kallazhagar Vaigai River Festival
  28 - Sunday Agni Natchathiram Mudivu
     
June 07 - Wednesday Vaigasi Visagam
  30 - Friday Aani Uthira Dharisanam
     
July 26 - Wednesday Thiruvadipooram
  28 - Friday Garuda Panjami
     
August 03 - Thursday Aadiperuku Vizha
  04 - Friday Varalakshmi Nonbu
  06 - Sunday Sankarankoil Thabasu
  07 - Monday Aavani Avittam
  08 - Tuesday Gayathiri Jebam
  11 - Friday Maha Sankatahara Chathurthi
  14 - Monday Gokulashtami
  25 - Friday Vinayagar Chathurthi
     
September 04 - Monday Onam Pandigai
  06 - Wednesday Mahalaya Paksha Aarambam
  10 - Sunday Mahabarani
  19 - Tuesday Mahalaya Amavasai
  21 - Thursday Navarathari Arambam
  29 - Friday Saraswathi Poojai
  30 - Saturday Vijayadasami
     
October 18 - Wednesday Deepavali
  20 - Friday Kandha Sashti Thuvakkam
  25 - Wednesday Soorasamhaaram
     
December 02 - Saturday Kaarthigai
  17 - Sunday Hanuman Jayanthi
  29 - Friday Vaikunta Mukkodi Ekadasi
 
 

Tamil Festivals List 2016


Month Date Festivals
Maadham Thedhi Pandigai
January 09 Sri Hanumanth Jayanthi
  11 Kerpotta Nivarthi
  14 Bhohi Pandigai
  15 Thai Pongal
  16 Kanumattu Pongal, Thiruvallur Thinam
  17 Uzhavar Thirunal
  24 Thai Poosam
  28 Thiyaga Bharama Arathanai
February 08 Thai Amavasai
  14 Ratha Sabthami
  22 Maasi Magam
March 07 Sri Maha Sivarathri
  14 Kaaradaiyan Nonbhu
  22 Holi Panidigai , Kamathaganam
  23 Panguni Utharam
April 08 Telungu Varudapirapu
  13 Vishu Punniya Kaalam
  14 Tamil Puthandu
  15 Sri Rama Navami
  19 Madurai Srimeenakshi Thirukkalyanam
  21 Sri Kalazhagar Yethir Sevai
  22 Sri Kalazhagar Vaigai Yezhuntharulal
May 02 Thirunavukkarasar Nayanar Gurubhujai
  04 Agni Nakshatra Arambam
  09 Akshaya Thirithiyai
  11 Srimath Sankarajanthi
  16 Vasavi Jayanthi
  21 Vaigasi Vishagam
  28 Agni Nakshatra Nivarthi
July 08 Sri Manikavasagar Gurubhujai
  10 Aani Uthira Tharisanam
  16 Thatshinayana Puniya Kaalam
August 02 Aadiperuku Vizha
  05 Aadipuram
  07 Kayruda Panjami
  12 Varalakshmi Viratham
  16 Sankarankovil Thabasu
  18 Aavani Avitam
  19 Gayathri Jabam
  21 Sri Mahasankatahara Chathurthi
  25 Gokulashdami
  26 Sri Panjsarathira Jayanthi
September 05 Sri Vinayagar Chathurthi
  13 Onam Pandigai
  17 Mahalaya Bhasharambam
  20 Maha Barani
  30 Mahalaya Amavasai
October 02 Navarathari Arambam
  10 SaraswathiPoojai, Ayutha Poojai
  11 Vijaya Thasami
  29 Deepawali Pandigai
  31 Kandha Shashdi Arambam
November 05 Kandha Shashdi Surasamhaara Vizha
December 12 Thiru karthigai
  13 Sri Panjsarathira Deepam
  28 Sri Hanumath Jayanthi, Kerpotta Arambam